מחירון הסטודיו

  • יש לסיים את מכסת השיעורים במסגרת תוקף המנוי.

  • אורך שיעור פילאטיס הינו כ-50 דקות.

  • ביטולים: ניתן לבטל שיעור עד כ-24 שעות לפני מועד השיעור. שיעור שלא יבוטל במועד- יחוייב.

  • תוקף הכרטיסיה מוגבל.

  • ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מורה ללא הודעה מוקדמת.