top of page

גיוון באימון

עודכן: 23 באפר׳ 2020


גיוון באימון: ישנה חשיבות רבה לחזרתיות (סטים) בתרגילים כדי לאמן את השרירים ולפתח את כוח וסיבולת השריר. עם זאת, חשוב ומומלץ ליצור גיוון באימון בכלל ובתרגילים מוכרים בפרט, זאת כדי לא לעבוד על "אוטומט" ושהגוף לא יפתח עמידות נוכח ה"מוכר".

אפילו שינוי קל בתרגיל מוכר מאתגר את הגוף מחדש ומגרה את השריר לעבודה מאמצת יותר.

גם בפילאטיס יש הרבה מקום ליצירתיות בתוך הרפרטואר הקיים ותרומתה לשיפור היכולות היא מופלאה....


bottom of page