Pilates & More

סטודיו לפילאטיס ותנועה
מור שבת בצלאל
צור יצחק, Israel

©כל הזכויות שמורות לסטודיו פילאטיס אנד מור / עוצב ע"י SITIX

אחוזי שומן


מה הטווח התקין של אחוזי שומן ? האם יש הבדלים בין גברים לנשים? איך משפיע הגיל על אחוזי השומן?!

אין אחוז שומן שהוא אדיאלי לכולם!! טווחי אחוזי השומן המומלצים תלויים במין, גיל ומותאמים לספורטאים. אחוז השומן בגוף הוא היחס הכמותי בין מסת השומן למשקל הגוף. בדיקת אחוזי השומן בגוף שביצעת מאפשרת לך להשוות בין הערכים שנתקבלו לבין הטווחים המומלצים בהתחשב בפרמטרים שונים: גיל, מין, העיסוק בספורט ומאפשרת לך מעקב אחר השינויים עם הזמן. טווח אחוזי השומן שונה בין נשים לגברים ואף משתנה עם הגיל. שינוי הטווח עם הגיל נובע משינויים פיזיולוגיים-ההורמונאלים המתרחשים באופן טבעי וקשורים לעליה במסת השומן וירידה במסת השריר.

עבור גברים בגילאי העשרים, הטווח התקין 5%-15% אחוזי שומן. האחוז עולה עם הגיל ויכול להגיע עד 20-22%. בקרב הנשים הצעירות הטווח הרצוי הוא 17-25% ועולה עם הגיל לכיוון 20-30%.

חשוב לזכור כי שומן גוף ההכרחי הוא שומן גוף החיוני לתפקוד תקין של הגוף (לוויסות טמפרטורת הגוף, ליצור הורמונים ולהגנה על האיברים הפנימיים ועוד). ערכים נמוכים יותר יפגעו בתפקודים פיזיולוגיים. עבור הנשים- ערכים נמוכים מ-17% שומן לנשים עלול להוביל להפסקת המחזור ולפגוע בפוריות. גם אחוז שומן בטווח השמנת היתר יכול לפגוע בפוריות.